Thủ tục đối với hàng TN-TX phụ tùng tàu biển

Tiêu đề:Thủ tục đối với hàng TN-TX phụ tùng tàu biển
Hỏi:Công ty chúng tôi đang làm tạm nhập tái xuất phụ tùng tàu biển tại chi cục HQ của khẩu cảng sài gòn khu vực 1. quí cục cho chúng tôi hỏi hiện có văn bản nào cho phép làm thủ tục tạm nhập và tái xuất luôn lên tàu nước ngoài khi phương tiên chưa xuất cảnh không ạ. cảm ơn quý Cục.
Trả lời:Phúc đáp vướng mắc của Doanh nghiệp Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Thủ tục hải quan đối với linh kiện, phụ tùng, vật dụng tạm nhập để phục vụ thay thế
Căn cứ Điều 52 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ “Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan” như sau:
“1. Nghị định này quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu”.
Nội dung vướng mắc của  doanh nghiệp  không bị điều chỉnh tại Nghị định nêu trên.
Công ty có thể nghiên cứu kỹ các quy định nói trên để thực hiện và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn chi tiết.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *