Thủ tục điều chỉnh Tờ khai hải quan

Tiêu đề:Thủ tục điều chỉnh Tờ khai hải quan
Hỏi:Kính gửi quý cơ quan, Chúng tôi là Công ty TNHH Wartsila Việt Nam, MST 0301513887, địa chỉ 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Q1. Vào ngày 12/10/2015 Công ty chúng tôi có kí hợp đồng với Cty TNHH Đông Bắc, MST 0100984558. Nội dung hợp đồng là bán phụ tùng chân vịt tàu thủy nhập từ Công ty Wartsila Sweden AB (Thụy Điển) với điều khoản giao hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất , TP.HCM, việc làm thủ tục nhận hàng sẽ do bên khách hàng tự thu xếp. Bên Công ty Đông Bắc đã lập tờ khai hải quan và nộp thuế dưới tên Công ty TNHH Đông Bắc và yêu cầu bên Công ty chúng tôi hoàn lại khoản thuế đã nộp. Nhưng theo quy định thì Công ty TNHH Wartsila Việt Nam mới là người có tên trên tờ khai hải quan và nộp thuế. Chúng tôi xin nhờ quý cơ quan hướng dẫn giúp trong trường hợp này CÔng ty chúng tôi phải làm những thủ tục gì để Công ty chúng tôi có thể điều chỉnh Tờ khai hải quan và nộp thuế theo đúng quy định. Xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Luật thuế xuất nhập khẩu qui định như sau:
“Điều 2. Đối tượng chịu thuế
Trừ hàng hoá quy định tại Điều 3 của Luật này, hàng hóa trong các trường hợp sau đây là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam ;
2. Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.
Điều 4. Đối tượng nộp thuế
Tổ chức, cá nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 2 của Luật này là đối tượng nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.”
Như vậy, người nộp thuế là người đứng tên trên tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa.Người đứng tên nhập khẩu hàng hóa trên tờ khai hải quan phải phù hợp với bộ hồ sơ theo qui định của pháp luật khi đăng ký tờ khai.
Nội dung vướng mắc của Doanh nghiệp chưa cụ thể do vậy không đủ cơ sở để trả lời.
Đề nghị Doanh nghiệp liên hệ cơ quan Hải quan nơi phát sinh nghiệp vụ hoặc Phòng Thuế xuất nhập khẩu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh xuất trình hồ sơ liên quan để được trả lời cụ thể. 
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *