Thủ tục đăng ký dịch vụ Xuất Nhập Khẩu Uỷ Thác

Tiêu đề:Thủ tục đăng ký dịch vụ Xuất Nhập Khẩu Uỷ Thác
Hỏi:Kính gởi Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vận Tải Trans Van Links Việt Nam- MST:0311417759 hoạt động trong lĩnh vực giao nhận vận tải, nay công ty chúng tôi muốn thực hiện dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa. Nhờ Qúy cơ quan hỗ trợ giúp chúng tôi những thông tin sau:
+ Doanh nghiệp sẽ đươc thực hiện dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác cho những mặt hàng nào?
+ Để có thể làm về ủy thác, chúng tôi cần có mã ngành nào trong giấy phép kinh doanh?
+Và nhập xuất ủy thác mặt hàng phế liệu chúng tôi cần có mã ngành nào trong giấy phép kinh doanh, cũng như điều kiện để được cấp phép xuất nhập khẩu ủy thác phế liệu;
Rất mong nhận được thông tin từ Qúy Cơ quan
Trả lời:Ngày 06/7/2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến liên quan quy định hàng hóa nhập khẩu ủy thác. Về vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
Việc ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được quy định chi tiết từ Điều 16 đến Điều 19 Chương 4 của Nghị định 187/2013/NĐ-CP.
Việc nhập khẩu phế liệu ủy thác phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường do Bộ tài nguyên và Môi trường cấp.
Điềi kiện, hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường đã được quy định tại Điều 3, 4, 5 Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *