Thủ tục chuyển loại hình tạm nhập qua nhập kinh doanh

Tiêu đề:Hỏi thủ tục chuyển loại hình tạm nhập qua nhập kinh doanh
Hỏi:công ty chúng tôi nhập khẩu máy cẩu chuyên dụng loai hình G12 nhập cho thuê có thời hạn 03/2015 và đã làm và có kết quả đăng kiểm chứng nhận chất lượng của Cục Đăng Kiểm Bộ GTVT. Nay cty chúng tôi muốn chuyển loai hinh A21 vậy có cần đăng kiểm lai không ( Nếu sử dung kết quả lúc đầu thì có được không? vi chuẩn dị tới hạn tái xuất mong Quý cơ quan tư vấn gấp. xin chân thành cảm on
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ Khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày  của Chính phủ quy định việc quản lý chính sách đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển mục  đích sử dụng: “ Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu”. Do đó Nếu công ty đã thực hiện việc kiểm tra chuyên ngành và đã được cơ quan kiểm tra chuyên ngành cấp kết quả kiểm tra hàng hóa đạt yêu cầu nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu thì công ty không phải thực hiện việc kiểm tra chuyên ngành tại thời điểm đăng ký tờ khai mới.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *