Thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất

Thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất

Thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất – Theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 35/2022/NĐ-CP, khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu; được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất
Thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất

Doanh nghiệp chế xuất là gì ?

Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp thực hiện hoạt động chế xuất trong khu chế xuất, khu công nghiệp và khu kinh tế.

Hoạt động chế xuất là hoạt động chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu

(khoản 20, 21, nghị định số 35/2022/nđ-cp ngày 26/5/2022 của chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế)

Như vậy, doanh nghiệp chế xuất  là doanh nghiệp chuyển sản xuất hàng hoá xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu.

Ưu đãi đối với doanh nghiệp chế xuất :

Doanh nghiệp chế xuất  được hưởng ưu đãi đầu tư và chính sách thuế đối với khu phi thuế quan với 02 điều kiện sau:

– Doanh nghiệp chế xuất phải được ghi nhận tại các văn bản sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh;
 • Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp chế xuất của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

Được cơ quan hải quan có thẩm quyền xác nhận việc đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trước khi chính thức đi vào hoạt động.

Thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất
Thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất

Thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất

Thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất :

Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất  phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất. Được phân làm 3 trường hợp như sau:

Doanh nghiệp chế xuất  phải làm thủ tục hải quan đối với các loại hàng hoá sau:

 • Doanh nghiệp chế xuất  mua từ nội địa các loại hàng hóa có thuế suất thuế xuất khẩu thì phải làm thủ tục hải quan (trừ trường hợp hàng hóa này được sử dụng làm nguyên liệu, vật tư tiêu hao trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp chế xuất )
 • Các loại hàng hoá khác với các trường hợp (điểm b và c): hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất  (máy móc, thiết bị tạo tscđ; nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất sản phẩm xuất khẩu nhưng không thuộc các trường hợp đã nêu ở trên).

Doanh nghiệp chế xuất  được lựa chọn làm thủ tục hải quan hoặc không làm thủ tục hải quan đối với 05 trường hợp sau:

 • Hàng hóa mua, bán, thuê, mượn giữa các doanh nghiệp chế xuất  với nhau, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị của hợp đồng gia công giữa các doanh nghiệp chế xuất ;
 • Hàng hóa là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp chế xuất ;
 • Hàng hóa luân chuyển trong nội bộ của một doanh nghiệp chế xuất , luân chuyển giữa các doanh nghiệp chế xuất  trong cùng một khu chế xuất;
 • Hàng hóa của các doanh nghiệp chế xuất  thuộc một tập đoàn hay hệ thống công ty tại việt nam, có hạch toán phụ thuộc;
 • Hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất  để bảo hành, sửa chữa hoặc thực hiện một số công đoạn trong hoạt động sản xuất như: kiểm tra, phân loại, đóng gói, đóng gói lại.

(khoản 1, điều 74, tt 38/2015/tt-btc được sửa đổi, bổ sung tại khoản 50, điều 1, tt 39/2018/tt-btc)

Doanh nghiệp chế xuất  không phải làm thủ tục hải quan đối với 04 trường hợp sau:

 • Hàng hóa doanh nghiệp chế xuất  nhập khẩu từ nước ngoài (đã nộp đầy đủ các loại thuế và đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu theo quy định) mua bán hàng hóa này với doanh nghiệp nội địa.
 • Hàng hóa doanh nghiệp chế xuất  mua từ nội địa (đã nộp đầy đủ các loại thuế theo quy định như doanh nghiệp nội địa và hàng hoá này có thuế suất thuế xuất khẩu nhưng được sử dụng làm nguyên liệu, vật tư tiêu hao trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp chế xuất  (ví dụ: than đá sử dụng trong quá trình đốt lò phục vụ sản xuất của doanh nghiệp chế xuất )).
 • Doanh nghiệp chế xuất  đưa hàng hóa vào nội địa để gia công và nhận lại sản phẩm gia công từ nội địa. Trường hợp đưa hàng hóa từ doanh nghiệp chế xuất  vào thị trường nội địa để gia công, bảo hành, sửa chữa nhưng không nhận lại hàng hóa thì bên nhận gia công (doanh nghiệp nội địa) phải đăng ký tờ khai mới để thay đổi mục đích sử dụng.
 • Doanh nghiệp chế xuất  nhận hàng hóa từ nội địa để gia công và trả lại sản phẩm gia công vào nội địa
Thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất
Thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất

Thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất

(khoản 2, điều 74, tt 38/2015/tt-btc được sửa đổi, bổ sung tại khoản 50, điều 1, tt 39/2018/tt-btc và điểm b, khoản 1, điểm b, khoản 2, điều 76, tt 38/2015/tt-btc được sửa đổi, bổ sung tại khoản 52, điều 1, tt 39/2018/tt-btc)

* lưu ý: nếu không làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp chế xuất  lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hóa đưa vào, đưa ra theo quy định của bộ tài chính, chế độ kế toán, kiểm toán và xác định rõ mục đích, nguồn hàng hóa, hồ sơ sổ sách giao nhận hàng hoá gia công.

Doanh nghiệp chế xuất  lựa chọn làm thủ tục hải quan đối với các trường hợp được lựa chọn làm thủ tục hải quan thì thực hiện thủ tục hq như các doanh nghiệp nội địa theo quy định tại thông tư số 38/2015/tt-btc và 39/2018/tt-btc.

– Đối với hàng hoá là mmtb tạo tscđ : doanh nghiệp đăng ký dmmt tạo tài sản cố định tại cơ quan hải quan, sau đó tiến hành thủ tục hải quan nhập khẩu miễn thuế.

– Đối với trường hợp gia công: thực hiện thủ tục hải quan về hàng hoá gia công như các doanh nghiệp nội địa

– Đối với trường hợp khác: thực hiện thủ tục hải quan như hàng hoá thông thường.

Tác giả bài viết Cách quản trị dữ liệu trong gia công và sản xuất xuất khẩu – Ban quản trị Group Giải đáp thủ tục hàng gia công, sản xuất xuất khẩu

Thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất

Dịch vụ làm thủ tục hải quan và cước vận chuyển hàng hóa quốc tế

Công ty chúng tôi- A.N.T Shipping. tự hào là công ty dịch vụ đã làm quen với việc hỗ trợ doanh nghiệp gia công, công ty sản xuất xuất khẩu thực hiện các công đoạn của 1 hợp đồng gia công tại Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai:

Dịch vụ khai báo/kê khai hải quan hàng gia công nhập khẩu, nguyên phụ liệu

Dịch vụ thủ tục khai báo/kê khai hải quan hàng gia công xuất khẩu

Dịch vụ thanh khoản hợp đồng gia công

Báo cáo quyết toán hợp đồng gia công

Với chi phí tốt nhất, dịch vụ tốt nhất tới quý khách hàng, nên bạn là doanh nghiệp lần đầu tiên thực hiện, doanh nghiệp đang gặp khó khăn thì hay gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí. xin cảm ơn !! Mọi thắc mắc, bạn hãy liên hệ mình để được tư vấn nhé ^^

Thảo Aymi: 0358976655

Mr Hiếu: 0938 244 404

Cùng tham gia group : giải đáp thủ tục hàng gia công – sxxk để chia sẻ và tìm cách giải quyết các vấn đề đang gặp phải nhé cả nhà

Thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất

Xem Thêm

Cách quản trị dữ liệu trong gia công và sản xuất xuất khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *