Thu thuế quà tặng từ nước ngoài gởi về

Tiêu đề:Thu thuế quà tặng từ nước ngoài gởi về
Hỏi:Toi co nguoi chi tu my goi ve cho mot it thuoc chua benh va 4 chiec ao theo to khai hai quan so 004501 ngay 16/4/2014.khi nhan hang,nhan vien buu dien thu 848000d vay cho toi hoi tai sao lai thu so tien nay vi theo toi biet hang la qua tang thi duoc mien thue nhap khau va thue gtgt
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1. Trường hợp Hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh:
Căn cứ điểm b khoản 5 Điều 100 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định: “Hàng hoá gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá khai báo nằm trong định mức miễn thuế theo quy định tại Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về mức giá trị hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế. Trường hợp hàng hoá nhập khẩu vượt tiêu chuẩn được miễn thuế thì phải nộp thuế cho toàn bộ lô hàng; nếu tổng số tiền thuế phải nộp của cả lô hàng dưới 50 (năm mươi) nghìn đồng thì được miễn thuế đối với cả lô hàng.”
Căn cứ Điều 1 Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về mức giá trị hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế quy định: “Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị từ 1.000.000 đồng (một triệu đồng) trở xuống được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.
Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị trên 1.000.000 đồng (một triệu đồng) phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.”
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *