Thủ thục nhập hàng Tạm nhập – Tái xuất xe Road Show

Tiêu đề:Thủ thục nhập hàng Tạm nhập – Tái xuất xe Road Show (xe biểu diễn trên đường phố).
Hỏi:1/ Thủ thục nhập khẩu tạm nhập tái xuất xe đã qua sử dụng dùng để quảng cáo xe?
2/ Có phải đăng kiểm xe, đóng thuế nhập khẩu, VAT, phí trước bạ khi xe lưu thông trên đường không?
3/ Có phải xin giấy phép của sở ngành khi xe lưu thông, quảng cáo trên đường phố không?
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1. Thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập-tái xuất để giới thiệu sản phẩm quy định tại Điều 53 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.
2. Việc đăng kiểm xe đề nghị doanh nghiệp liên hệ Cục Đăng Kiểm để được hướng dẫn.
3. Việc lưu hành xe, quảng cáo trên đường phố, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Sở Thương mại để được hướng dẫn theo đúng thẩm quyền.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *