Thông tư 15/2014/TT-BTTTT ngày 17/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tiêu đề:Thông tư 15/2014/TT-BTTTT ngày 17/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông đã hết hiệu lực chưa?
Hỏi:Kính gửi Quý cục Hải quan Tp.HCM. Công ty chúng tôi có thắc mắc như sau: Thông tư 15/2014/TT-BTTTT ngày 17/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về “Ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông”. Tôi có vào trang web của Bộ theo địa chỉ: http://mic.gov.vn/Pages/vanban/chitietvanban.aspx?IDVB=10135, thì văn bản này ghi HẾT HIỆU LỰC. Tuy nhiên khi tôi tham khảo mã HS theo DM hàng chuyên ngành trên trang web của Cục Hải quan Tp.HCM thì vẫn còn để thông tư này (chưa gỡ bỏ). Vậy xin hỏi Quý Cục: Thông tư trên thực sự đã hết hiệu lực chưa? và nếu còn hiệu lực thì các mã HS này áp dụng chung cho các DN NK hay chỉ áp dụng cho các DN “các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm thông tin và truyền thông tại Việt Nam” ? Quý Cục vui lòng giải đáp sớm thắc mắc này. Xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:Nội dung DN hỏi Cục Hải quan TP HCM đã trả lời theo công văn số 3983/HQHCM-GSQL ngày 27/12/2017 về hiệu lực thực hiện thông tư số 15/2014/TT-BTTTT.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *