Thông tin trên tờ khai

Tiêu đề:Thông tin trên tờ khai (Product code/ part no)
Hỏi:Kính gửi quý cục hải quan Tp. HCM
Hiện nay tôi đang làm thủ tục hải quan cho khách hàng có gặp vướng mắc như sau: Công ty chúng tôi có tái nhập lô hàng sửa chữa hình thức bảo hành. Trên tờ khai công ty chúng tôi có thể hiện đầy đủ các thông tin về model và seri sản phẩm. Tuy nhiên, số part no chúng tôi ko thể hiện lên tờ khai và hợp đồng sửa chữa. Lý do: số part no được thể hiện trên hợp đồng mua bán là số quản lý nội bộ giữa công ty và phía đối tác bán. Khi làm thủ tục hải quan, cán bộ đăng kí có yêu cầu chúng tôi phải sửa hợp đồng sửa chữa giữa công ty và đối tác.
Nhờ quý cục hải quan giải đáp vướng mắc giúp chúng tôi, công ty chúng tôi có phải thể hiện số code quản lý nội bộ hàng hoá lên tờ khai và hợp đồng sửa chữa không?
Xin cảm ơn sự tư vấn của anh/ chị cán bộ
Trả lời:Tiêu đề:  Tiêu chí khai báo trên tờ khai VNACCS/VCIS cho hàng tạm xuất- tái nhập.
  Phúc đáp vướng mắc của Ông Hoàng Trung Kiên, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Căn cứ Mục 2.69 Phụ lục II thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC  quy định về  “Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan điện tử và chế độ quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” thì:
“-  (1) Khai rõ tên hàng, quy cách phẩm chất, thông số kĩ thuật, thành phần cấu tạo, model, kí/mã hiệu, đặc tính, công dụng của hàng hóa theo hợp đồng thương mại và tài liệu khác liên quan đến lô hàng.
(2) Khai mã nước xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu theo quy tắc: mô tả hàng hóa # &mã nước xuất xứ.
Lưu ý:
– Tên hàng hóa được khai bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh;
– Trường hợp hàng hóa là sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu khai: Mã sản phẩm#&tên hàng hóa, quy cách, phẩm chất. Trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư đặt gia công ở nước ngoài khai: Mã nguyên liệu#&tên hàng hóa,   quy cách, phẩm chất.
–  Trường hợp khai gộp mã HS theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư này thì mô tả khái quát hàng hóa (nêu những đặc điểm khái quát cơ bản của hàng hóa, ví dụ: linh kiện ô tô các loại, vải các loại,…).
(3) Trường hợp áp dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, xuất khẩu từ cùng một nhà sản xuất đã được thông quan trước đó thì ghi số văn bản thông báo.”
  Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *