Thông tin tài khoản kho bạc nhà nước- Chị cục Hải Quan CK KV IV

Tiêu đề:Thông tin tài khoản kho bạc nhà nước- Chị cục Hải Quan CK KV IV
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh, Hiện tại Công ty chúng tôi có xuất hàng tại ICD Tanamexco, kính mong quý chi cục cho biết số tài khải nộp thuế cũng như tài khoản lộp lệ phí hải quan để doanh nghiệp làm thủ tục tốt hơn Trân rọng cảm ơn quý chi cục
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Doanh nghiệp xem bộ mã cơ quan thu của các Chi cục thuộc Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh tại link : http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/bomacoquan.
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *