Thông quan hàng hóa theo chương trình vnaccs/vcis

Tiêu đề:Thông quan hàng hóa theo chương trình vnaccs/vcis
Hỏi:Ban tư vấn Hải Quan TPHCM Ngày 1/04/2014 chính thức áp dụng chương trình khai điện tử VNACCS/VCIS công ty chúng tôi thanh lý tờ khai hải quan và vô xổ tàu như thế nào đối với hàng xuất khẩu .
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Đề nghị DN nghiên cứu thực hiện theo Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *