Thống kê số lượng tờ khai hải quan, hồ sơ thông quan

Tiêu đề:Thống kê số lượng tờ khai hải quan, hồ sơ thông quan
Hỏi:Xin chào Anh/Chị! Em là Minh – sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP HCM. Hiện em đang làm luận văn tốt nghiệp và cần có số liệu về số lượng tờ khai hải quan, hồ sơ thông quan của Thành phố từ năm 2010 – 2015 và số lượng thuế phải đóng của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Em có tìm kiếm nhiều trang web thống kê mà không tìm thấy nên em mạo muội xin gửi câu hỏi đến Cục Hải quan Thành phố. Em biết Anh/Chị rất bận nhưng rất mong Anh/Chị giúp đỡ. Em cảm ơn Anh/Chị rất nhiều.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Nội dung câu hỏi của bạn đã được trả lời ở những câu hỏi liên quan trước (http://haiquanhochiminh.vn/so-lieu-.aspx)
Loại hình:Hải quan điện tử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *