Thông báo 1950/TB-CPN ngày 15/12/2016

Tiêu đề:Thông báo 1950/TB-CPN ngày 15/12/2016
Hỏi:Được biết Chi cục Hải quan Phát Chuyển Nhanh (HCM) có thông báo số 1950/TB-CPN ngày 15/12/2016 về việc không thực hiện thủ tục Hải quan đối với loại hình tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập. Nhờ quý cơ quan tư vấn cho trường hợp sau: công ty chúng tôi mở tờ khai tạm nhập (G12) từ ngày 07/12/2016 ở Hải quan Khu Công Nghệ Cao-Linh Trung để tạm nhập một bộ khuôn về để sửa chữa (hàng hóa vận chuyển qua FedEx). Sau khi sửa chữa xong, nay chúng tôi mở tờ khai tái xuất lô hàng này qua nhà vận chuyển TNT (tờ khai tái xuất mở theo loại hình G22 cũng ở Hải quan Khu Công Nghệ Cao-Linh Trung). Vậy khi hàng đến kho TNT, Hải quan giám sát kho TNT có quyền từ chối thông quan cho lô hàng này không ? (vì thoe thông báo trên Chi cục HQ Chuyển Phát Nhanh không thực hiện thủ tục Hải quan đối với loại hình tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập). Và như vậy khi tái xuất, chúng tôi mở tờ khai tái xuất ở đâu ? có phải mở tái xuất ở Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất ?
Trả lời:Phúc đáp Quý công ty về việc thủ tục hải quan đối với hàng hoá Tạm nhập-  Tái xuất, Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Cục Hải quan TP.HCM đã có báo cáo đề xuất và đã được Tổng cục Hải quan chấp thuận. Theo đó: Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thực hiện thủ tục hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS và hướng dẫn doanh nghiệp khai báo (đối với tờ khai Tái xuất, Tạm xuất mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến là mã kho, bãi tại Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất (TCS, SCSC…). Phần ghi chú của tờ khai xuất ghi: “Hàng chuyển phát nhanh”).
– Quý công ty có thể liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh để biết thêm thông tin chi tiết.
Cục hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để công ty biết, thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *