Thời hạn thủ tục hải quan

Tiêu đề:Thời hạn làm thủ tục hải quan
Hỏi:Kính chào Ban tư vấn thủ tục hải quan Thành Phố HCM!
Cho em xin hỏi vấn đề sau: cty em có nhập hàng về cảng đích là ICD SOTRANS, nhưng tàu cập cảng ở cảng cát lái và từ Cảng cát lái chuyển về ICD SOTRANS quá 30 ngày (((so với ngày tàu cập cạng cát lái))). Cty e mở tờ khai nhập khẩu để lấy hàng tại Chi Cục HQCKCSG KV4 để lấy hàng liền , như vậy cty em có vi phạm về thời hạn làm tục hải quan kg?
Xin chân thành cảm ơn!!!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Về thời hạn khai & nộp  hồ sơ hải quan:
Theo quy định tại Điều 25 Luật Hải quan: Thời hạn nộp tờ khai hải quan được quy định như sau:
b) Đối với hàng hóa nhập khẩu, nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu.
– Căn cứ ngày hàng hóa đến cửa khẩu:
Theo điểm b Khoản 8 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính quy định “Đối với hàng hóa nhập khẩu, nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu.
Trường hợp phương tiện vận tải nhập cảnh khai hải quan điện tử, ngày hàng hóa đến cửa khẩu là ngày phương tiện vận tải đến cửa khẩu theo thông báo của hãng vận tải trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.
Trường hợp phương tiện vận tải làm thủ tục hải quan nhập cảnh theo phương thức thủ công, ngày hàng hóa đến cửa khẩu là ngày cơ quan hải quan đóng dấu lên bản khai hàng hóa nhập khẩu tại cảng dỡ hàng trong hồ sơ phương tiện vận tải nhập cảnh( đường biển, đường hàng không, đường sắt) hoặc ngày ghi trên tờ khai phương tiện vận tải qua cửa khẩu hoặc sổ theo dõi phương tiện vận tải (đường sông, đường bộ)”.
Đề nghị Quý Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể/.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *