Thời hạn nộp thuế cho hàng nhập khẩu

Tiêu đề:Thời hạn nộp thuế cho hàng nhập khẩu
Hỏi:Kính gửi : Cục Hải Quan Hiện nay, DN thuộc đối tượng được ân hạn thuế, thời hạn nộp thuế cho hang nhập khẩu là trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoán tất thủ thông quan Tuy nhiên, DN được biết ngày 03/12/2012 Quốc Hội đã thông qua Luật số 21/2012/QH13 sữa đổi điều 42-Thời hạn nộp thuế tại mục 3. Xin cho hỏi :
+ DN không thuộc đối tượng sản xuất hang xuất khẩu nên sẽ phải nộp thuế hàng nhập khẩu trước khi thông quan mà không còn ân hạn như trước nữa., có đúng không ?
+ Việc thay đổi này thực sự rất khó khăn vì DN phải nhập khẩu về cho hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm rất nhiều. Vậy có ưu tiên và thủ tục nào để DN có thể xin ân hận thuế hay không ?
Rất mong Qui Cục hỗ trợ và hướng dẫn DN Trân trọng
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 11, Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.Theo đó, hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh phải nộp thuế ngay trước khi thông quan, giải phóng hàng hóa. Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp (thời hạn bảo lãnh tối đa là 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan) và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 21 Thông tư số 128/2013/TT-BTC thì thời hạn nộp thuế là thời hạn bảo lãnh, doanh nghiệp vẫn phải nộp tiền chậm nộp thuế tính từ ngày thông quan, giải phóng hàng đến ngày thực nộp thuế.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *