Thời hạn bảo lãnh nộp thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất

Tiêu đề:Thời hạn bảo lãnh nộp thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất
Hỏi:Ngân hàng mở thư bảo lãnh điện tử để bảo lãnh cho công ty nộp thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất, thư bảo lãnh có thời hạn 75 ngày kể từ ngày tạm nhập. Tuy nhiên, hệ thống máy tính của Tổng Cục Hải quan chỉ nhận thư bảo lãnh có thời hạn 60 ngày!. Như vậy doanh nghiệp sẽ không có thời gian để làm thủ tục không thu thuế. Kính đề nghị Cục Hải quan xem xét để trả lời sớm cho doanh nghiệp. Trân trọng cám ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1. Thời hạn bảo lãnh được qui định tại Điều 43 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 có hiệu lực từ ngày 01/4/2015  “Quy định về thủ tục Hải quan; Kiểm tra giám sát hải quan; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.”
2. Về việc “hệ thống máy tính của Tổng Cục Hải quan chỉ nhận thư bảo lãnh có thời hạn 60 ngày”: Đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hoặc Phòng Thuế xuất nhập khẩu thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại  địa chỉ : lầu 2, số 2 Hàm Nghi, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh để trình bày cụ thể để xử lý.
Người trả lời: Nguyễn Quốc Toản
Phó trưởng Phòng Thuế xuất nhập khẩu
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *