Thời gian tờ khai

Tiêu đề:Thời gian tờ khai
Hỏi:– Mình bên công ty MỸ LỆ ở bình phước chuyên kinh doanh hạt điều, Có mở tờ khai nhập khẩu đăng ký trên hệ thống 5/9/2015 và ngày thay đổi đăng ký 7/9/2015 tờ khai đã được chi cục hải quan chơn thành tỉnh bình phước thông quan. cho mình hỏi hiệu lực 15 ngày tờ khai, tính từ ngày đăng ký hay ngày thay đổi đăng ký, vì tờ khai lên quan đến thủ tục nhập hàng tại cảng cát lái.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Vướng mắc của doanh nghiệp được quy định tại khoản 1 Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày  25/3/2015 của Bộ Tài Chính; Thời điểm hiệu lực của tờ khai tính từ ngày đăng ký tờ khai.
Đề nghị Công ty nghiên cứu văn bản trên để thực hiện.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *