Thời gian phân tích phân loại hàng sắt thép bao lâu

Tiêu đề:Thời gian phân tích phân loại hàng sắt thép bao lâu ?
Hỏi:CÔNG TY CHÚNG TÔI THƯỜNG XUYÊN NHẬP ” DÂY THÉP HỢP KIM DỰ ỨNG LỰC” DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT TRỤ ĐIỆN , SẢN XUẤT CỌC BÊ TÔNG . THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH HẢI QUAN YÊU CẦU CHÚNG TÔI KHI NHẬP KHẨU PHẢI LẤY MẪU ĐỂ PHÂN TÍCH PHÂN LỌAI CHO LỌAI THÉP NÀY . ĐỀ NGHI QUÝ HẢI QUAN CHO BIẾT THỜI GIAN PHÂN TÍCH PHÂN LỌAI CHO 01 MẪU THÉP PHI 7.1MM LÀ BAO LÂU ĐỂ CÓ KẾT QỦA ? TRƯỚC ĐÂY TT3 PHÂN TÍCH PHÂN LỌAI CHO 01 MẪU THÉP PHI 7.1MM LÀ DƯỚI 05 NGÀY LÀM VIỆC TUY NHIÊN CHÚNG TÔI ĐÃ NỘP MẪU THÉP NÀY TẠI CHI NHÁNH PTPL THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH TỪ NGÀY 30/5 NHƯNG ĐẾN NAY ( NGÀY 05/08/2014 ) TỨC LÀ ĐẢ HƠN HAI THÁNG VẪN CHƯA CÓ KẾT QỦA . KHI HỎI CƠ QUAN PHÂN TÍCH PHÂN LỌAI THÌ TRẢ LỜI : ” KHÔNG BIẾT KHI NÀO ” . RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC PHÚC ĐÁP CỦA QUÝ HẢI QUAN
Trả lời:     Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thời gian phân tích phân loại mặt hàng sắt, thép. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
     Chi nhánh Trung tâm Phân tích Phân loại Hàng hóa Xuất Nhập khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan. Do vậy, Doanh nghiệp có thể liên hệ với Lãnh đạo Chi nhánh của Trung tâm tai Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Tổng cục Hải quan để được xem xét, giải quyết.
    Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *