THỜI GIAN GỬI HỒ SƠ TRÊN MẠNG VNSW

Tiêu đề:THỜI GIAN GỬI HỒ SƠ TRÊN MẠNG VNSW
Hỏi:Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. căn cứ theo điều 5 quyết định 34/2016/QD-TTg ngày 23/8/2016 quy định đối với tàu có hành trình dưới 5 ngày hãng tàu phải gửi bản khai hàng hoá trên hệ thống VNSW chậm nhất 12h kể từ lúc tàu cập cầu. Tuy nhiên, bêm em làm đại lý cho tàu có hành trình 30 – 32 tiếng từ lúc khởi hành tại Cảng Leam chabang, Thailand đến HCM. và 36 tiếng đối với tàu từ Singapore về HCM. Do vậy chúng tôi phải chờ bộ phận hàng xuất tại cảng đi chốt lại list xuất sau khi Cảng gửi lại list hang thực xuất lên tàu và cập nhật lại hệ thống. đôi khi có những tàu chạy 4 hoặc 5h chiều chúng tôi phải chò đến trưa hôm sau mới có list xuất để làm manifest nhập tàu. lúc dó chúng tôi mất 20 tiếng mới có list nhập tàu , sao khi nhận list chúng tôi phải kiểm tra lại với các parnner đi cùng tàu và cảng nhập xem phù hợp chưa mới tiến hành up manifest lên hệ thống và phải chờ them 4-5h sau cho các forwarder up HBL nữa mới hoàn tất và gửi được hồ sơ. Trường hợp này nếu quy định gửi trước 12h đôi khi chúng tôi không làm kịp vì hành trình tàu của chúng tôi rất ngắn 30h – 32h. Do đó trường hợp hành trình tàu từ Thái lan, Singapore về Việt Nam, Cục Hải quan có thể hỗ trợ hang tàu gửi hồ sơ chậm hơn quy định trong quyết định 34/2016. Cục Hải quan Tp.HCM vui lòng xem xét và hỗ trợ hãng tàu gửi hồ sơ manifest trước 5h kể từ lúc tàu cập cảng. Xin cảm ơn và mong được sự hỗ trợ giúp đỡ của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí minh.
Trả lời:Phúc đáp câu hỏi của công ty Vitamas ngày 22/3/2018 về việc thời gian gửi hồ sơ trên mạng VNSW, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Căn cứ Điều 5 Quyết định số 34/2016/QĐ-TTg ngày 23/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua cơ chế một cửa quốc gia: “Đối với các chuyến tàu có hành trình dưới 05 ngày, chậm nhất 12 giờ trước khi tàu dự kiến cập cảng; đối với các chuyến tàu có hành trình khác, chậm nhất 24 giờ trước khi tàu dự kiến cập cảng;”
Về việc xin gia hạn thêm thời gian khai báo trên hệ thống 1 cửa quốc gia đối với tàu biển nhập cảnh của Quý công ty là vượt quá thẩm quyền quyết định của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.
Vì vậy Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện đúng theo quy định.
Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời Quý công ty biết, thực hiện.
Trân trọng ./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *