Third Party Invoice trên C/O giáp lưng Form E

Tiêu đề:Vấn đề đánh dấu vào ô Third Party Invoice trên C/O giáp lưng Form E
Hỏi:Tôi xin đại diện doanh nghiệp có câu hỏi về việc có cần thể hiện dấu tick Third Party Invoice trên ô số 13 đối với trường hợp sau hay không? Seller: Công ty A trụ sở ở Singapore Exporter/Shipper, Công ty B trụ sở ở kho ngoại quan Malaysia Importer/Buyer, Công ty C tại Việt Nam.
Công ty B là 1 kho nhập hàng xuất hàng cho các nước Đông Nam Á trực thuộc quản lý của công ty A. Công ty B nhập hàng từ Trung Quốc về kho ngoại quan Malaysia, từ kho Malaysia xuất đi cho Công ty C tại Việt Nam. Hàng hóa là thuộc sở hữu của Công ty A, Công ty A chỉ chi trả chi phí logistics, lưu kho cho công ty B để công ty B vận hành. Công ty B làm C/O form E giáp lưng cho Công ty C. Công ty C sẽ trả tiền hàng cho công ty A.
Vậy thì trường hợp này có phải là trường hợp THIRD PARTY INVOICE và có cần phải tick dấu vào ô số 13 trên C/O giáp lưng form E hay không ạ? Vì khi doanh nghiệp đọc Điều 33 Thông tư số 12/2019/TT-BCT về hóa đơn do bên thứ 3 phát hành cũng chưa hiểu rõ nội dung này để xác định được trường hợp của doanh nghiệp. Mong nhận được hướng dẫn từ Hải quan để doanh nghiệp có thể đàm phán với bên xuất hàng làm đúng C/O giáp lưng form E cho doanh nghiệp 1 cách hợp pháp ạ.
Chân thành cám ơn.
Trả lời:Vướng mắc của Quý công ty, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến trao đổi như sau:
Căn cứ khoản 4 Điều 3 Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ quy định: “4. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là văn bản hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan, tổ chức thuộc nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa cấp dựa trên quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa đó.”
Căn cứ Điều 33 Thông tư 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 (có hiệu lực từ ngày 12/9/2019) quy định: “Điều 33. Hóa đơn do bên thứ ba phát hành
Cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu chấp nhận C/O mẫu E trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở đặt tại một nước thứ ba hoặc bởi một nhà xuất khẩu của Nước thành viên ACFTA đại diện cho công ty đó, với điều kiện hàng hóa đáp ứng các quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ACFTA. Hóa đơn do bên thứ ba phát hành có thể là hóa đơn của một Nước thành viên ACFTA hoặc của một nước không phải là Nước thành viên ACFTA. Số hóa đơn đầu tiên hoặc số hóa đơn của bên thứ ba được khai báo tại Ô số 10 của C/O mẫu E. Nhà xuất khẩu và người nhận hàng phải có trụ sở đặt tại các Nước thành viên ACFTA và hóa đơn bên thứ ba được đính kèm C/O mẫu E khi xuất trình cho cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu.”
Đối chiếu quy định nêu trên, Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) do cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu cấp dựa trên quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa đó; Do đó trường hợp C/O mẫu E thuộc trường hợp hóa đơn bên thứ ba thì cơ quan cấp C/O sẽ đánh dấu vào ô số 13 trên C/O theo quy định của Hiệp định. Đối với trường hợp cụ thể doanh nghiệp nêu trên thuộc trường hợp C/O mẫu E có hóa đơn bên thứ ba, do đó C/O phải có đầy đủ thông tin, tiêu chí theo quy định.
Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *