Thay đổi tên công ty

Tiêu đề:Thay đổi tên công ty.
Hỏi:Kính thưa quý Hải Quan. Cty em đang làm thủ tục thay đổi tên công ty, mã số thuế không thay đổi. Bên em đã được cấp Account Vnaccs và đang dùng chử ký số để truyền tờ khai, Vậy khi thay đổi tên công ty bên em có cần phải đăng ký lại chử ký số và Account Vnaccs với cơ quan Hải Quan không? Xin chân thành cảm ơn và kính chào !
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ khoản 5 điều 22, Điều 23 Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về Đăng ký thuế, theo đó, thông tin về đối tượng nộp thuế cơ quan Hải quan nhận từ Tổng cục Thuế.Nếu doanh nghiệp muốn thay đổi tên thì liên hệ với Chi cục Thuế, nơi đăng ký thông tin MST. Sau khi thay đổi, dữ liệu này sẽ tự động cập nhật vào hệ thống của Hải quan. Doanh nghiệp vẫn sử dụng tài khoản VNACCS và chữ ký số như cũ được, không cần đăng ký lại.
Loại hình:Hải quan điện tử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *