Thanh khoản

Tiêu đề:Thanh khoản
Hỏi:Công ty em xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu tại HQ DT TP HCM ( sản phẩm đã đăng ký định mức đầy đủ). Sản phẩm xuất định mức có 2 nguyên liệu nhập SXXK nhập tại 2 chi cục HQ khác nhau là HQ DT TP HCM và HQ CK cảng Mỹ Tho, bây giờ em thanh khoản ở HQ DT nên bị âm phần nguyên liệu nhập ở Mỹ Tho, vậy em phải làm như thế nào để có thể đem tờ khai nhập ở Mỹ Tho lên thanh khoản cho những tờ khai xuất ở HQDT ạ?
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Doanh nghiệp thực hiện theo qui định tại điều 38 và 39 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài Chính qui định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 01/11/2013
Trân trọng./.
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *