Thanh khoản trên VNACCS

Tiêu đề:Thanh khoản trên VNACCS
Hỏi:Công ty chúng tôi trước giờ làm thanh khoản SXXK trên hồ sơ giấy, bây giờ chuyển sang VNACCS, chúng tôi có phải mua thêm phần mềm thanh khoản hay thanh khoản trực tiếp trên hệ thống? Việc thanh khoản trên hệ thống VNACCS chưa đồng bộ nên cty gặp rất nhiều khó khăn về chênh lệch thuế và những tờ khai khai thủ công không được cập nhật trên hệ thống nên bị chậm trễ về thời hạn thanh khoản thì sẽ được giải quyết như thế nào?
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Cơ quan Hải quan không yêu cầu Doanh nghiệp phải mua phần mềm thanh khoản, việc thanh khoản được thực hiện trên hệ thống VNACCS.Trường hợp do gặp một số lỗi mà Hệ thống VNACCS chưa đáp ứng yêu cầu về quản lý nghiệp vụ thanh khoản thì sẽ thực hiện thanh khoản thủ công, thời hạn thanh khoản được tính từ ngày Doanh nghiệp nộp đủ bộ hồ sơ cho cơ quan Hải quan.Nếu có vướng mắc đề nghị Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.Cục Hải quan TP.HCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *