Thanh Khoản

Tiêu đề:Thanh Khoản
Hỏi:Công ty chúng tôi nhập nhựa từ hàn Quốc về sản xuất khay nhựa theo loại hình sxxk và sau đó xuất cho công ty B (xuất hóa đơn 10% và không mở tờ khai xuất nhưng có đăng ký định mức với hải quan). Sau đó công ty B lại xuất khẩu mã hàng khác ra nước ngoài và sử dụng tray bên em và có đăng ký định mức sản phẩm của họ bao gồm tray bên em nhưng họ không làm thanh khoản với những tray đó a. Vậy thì bên em vẫn được phép lam thanh khoản cho số tray bên e đã xuất đúng không ạ? và bên em cần làm những gì, làm như thế nào để được thanh khoản ạ? Em cảm ơn ạ
Trả lời:Cục Hải quan TPHCM trả lời:
1.Thủ tục hải quan đối với trường hợp sản phẩm được bán cho doanh nghiệp khác trực tiếp xuất khẩu: Thực hiện theo quy đinh tại Điều 40 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính . về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
2. Các trường hợp hoàn hoàn thuế: Thực hiện theo quy định tại Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu văn bản trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan TPHCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *