Tham vấn giá

Tiêu đề:Tham vấn giá
Hỏi:Kính gửi quý chi cục, Trong thời gian gần đây công ty em thường xuyên được hải quan yêu cầu tham vấn giá do trị giá khai báo trên tờ khai thấp hơn trị giá trong bảng giá rủi ro của tổng cục, mặc dù tên hàng và kích thước, nhà máy, xuất xứ hàng giống nhau hoặc cũng là mặt hàng đã từng tham vấn trong tháng 7/2014, 8/2014,11/2014. Khi đến tham vấn giá, doanh nghiệp em đã cung cấp được các chứng từ mua bán và chứng minh được giá của bên em mua la không gian lận. Phòng tham vấn cũng đã chấp nhận trị giá khai báo và doanh nghiệp nhận được thông báo “về việc trị giá tính thuế hàng nhập khẩu – chấp nhận trị giá giao dịch theo tờ khai”. Vậy, xin cho e hỏi quyết định chấp nhận giá khai báo sau khi tham vấn  trên tờ khai sau khi đi tham vấn sẽ có hiệu lực trong bao nhiêu ngày. Khi làm thủ tục hải quan, bên em nhận được rất nhiều thông tin từ phía hải quan nói: 
+ Chấp nhận giá có hiệu lực theo lô hàng
+ Chấp nhận giá trong vòng 3 tháng
+ Chấp nhận giá trong vòng 6 tháng
Doanh nghiệp không tìm kiếm được công văn hay thông tư nào nêu rõ vấn đề chấp nhận giá tham vấn theo như phía hải quan nói trên. Kính mong nhận được sự giúp đỡ từ phía Cục
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Theo quy định tại điểm 3.4 khoản 3 Điều 26 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày  15/12/2010 của Bộ Tài chính: đối với cùng một mặt hàng, do cùng một doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu tại cùng một đơn vị hải quan, theo cùng một hợp đồng hoặc nhiều hợp đồng khác nhau , thì chỉ tổ chức tham vấn một lần cho lô hàng nhập khẩu lần đầu nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tải điểm này.
– Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính: đã bãi bỏ quy định trên.
– Hiện tại, quy định này đang được đưa vào dự thảo Thông tư mới hướng dẫn Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.
Cục Hải quan TP.HCM trả lời để Quý Doanh nghiệp biết và thực hiện./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *