Tham vấn giá cho các mặt hàng đồ uống

Tiêu đề:Tham vấn giá cho các mặt hàng đồ uống
Hỏi:Kính thưa Cục Hải Quan, Công ty tôi có nhập khẩu mặt hàng đồ uống rượu (có cồn) và si rô (không chứa cồn). Cho tôi hỏi đối với mặt hàng của công ty chúng tôi có phải làm tham vấn giá cho mỗi lần nhập khẩu hay không? Hay là khi nào bên Hải quan có yêu cầu thì mới phải làm tham vấn giá. Xin chân thành cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra trị giá hải quan, xử lý kết quả kiểm tra và tham vấn theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính. Cụ thể:
– Nếu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có nghi vấn về trị giá khai báo (trị giá khai báo thấp hơn thông tin rủi ro về trị giá tại cơ sở dữ liệu giá theo quy định của Tổng cục Hải quan) nhưng chưa đủ cơ sở bác bỏ thì cơ quan hải quan thông báo nghi vấn thông qua Hệ thống hoặc theo mẫu số 02A/TBNVTG/TXNK phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này đối với trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, đồng thời yêu cầu người khai hải quan nộp bổ sung các chứng từ, tài liệu có liên quan phù hợp với phương pháp xác định trị giá khai báo theo quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Cục Hải quan TP.HCM trả lời để Quý Doanh nghiệp biết và thực hiện./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *