Thắc mắc “Ký quỹ nhập khẩu phế liệu theo nghị định 38/NĐCP”

Tiêu đề:Thắc mắc “Ký quỹ nhập khẩu phế liệu theo nghị định 38/NĐCP”
Hỏi:Gửi a/c Hải Quan A/c cho em hỏi về việc ký quỹ nhập phế liệu theo như nghị định số 38/NĐCP thì nhập phế liệu bắt buộc phải ký quỹ, thời gian áp dung kể từ ngày 15/06/2015. Thời gian ký quỹ ít nhất là 15 ngày kể từ ngày làm thủ tục Hải quan. Nhưng đối với bên tôi thường nhập khẩu những nước gần như Singapore, khoảng tối đa là 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng đến khi hàng về Việt Nam. Nếu ký quỹ trước 15 ngày làm sau bên tôi biết được lượng hàng bao nhiêu tiền mà để ký quỹ. Và Nếu để đúng 15 ngày mới làm thủ tục Hải quan thì lô hàng bên tôi sẽ trễ hạn lấy hàng ( làm phát sinh thêm tiền lưu cont, lưu bãi, và những khoảng phí khác phát sinh) Chính vì vậy tôi nhờ quý a/c phúc đáp lại để bên tôi được rõ. Xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
Hiện nay, các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu phải thực hiện ký quỹ bảo đảm phế liệu theo quy định tại Điều 58, Điều 59 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP. Nội dung vướng mắc về việc ký quỹ phế liệu nhập khẩu,  Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã báo cáo Tổng cục Hải quan. Đề nghị Quý Công ty liên hệ Bộ tài nguyên và Môi trường để được xem xét giải quyết.Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *