Tên hàng ngũ cốc nhập khẩu

Tiêu đề:Tên hàng ngũ cốc nhập khẩu
Hỏi:Công ty sẽ nhập khẩu yến mạch dạng cán thành mảnh, tên nhãn hàng in trên hộp bằng tiếng Anh là Natural rolled oats, thuộc hàng không có giấy phép Bộ Y Tế.
– Trên hộp sản phẩm nhập về có tên nhãn hàng ” Natural rolled Oat ”
– Trong Hợp Đồng Thương Mại có ghi ” Hahne white oats, private label as Natural rolled oats ”
– Trên hộp sản phẩm nhập không có tên ” Hahne White Oat ”
– Trong Free Sale Certificate có ghi mô tả sản phẩm là ” Hahne white oats
Câu hỏi: Khi khai hàng hóa ” Hahne white oats, private label as Natural rolled oats ” như vậy là đã đáp ứng yêu cầu chưa?
Xin hổ trợ trả lời. Xin cám ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1. Căn cứ Điều 1, Điều 5  Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa thì trường hợp Doanh nghiệp nêu tại công văn dẫn trên thuộc phạm vi điều chỉnh của  Nghị định số 89/2006/NĐ-CP.
2. Theo quy dịnh tại Điều 13 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP thì: “Tên hàng hoá ghi trên nhãn do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá tự đặt. Tên hàng hoá không được làm hiểu sai lệch về bản chất và công dụng của hàng hoá”. Trường hợp nhãn gốc không thể hiện đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP, cơ quan hải quan không xử phạt, nhưng chủ hàng hóa nhập khẩu phải chịu trách nhiệm bổ sung nhãn phụ trước khi đưa hàng hóa ra lưu thông trên thị trường.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *