Tên của Shipper trên B/L khác với Exporter trên C/O Form E

Tiêu đề:Tên của Shipper trên B/L khác với Exporter trên C/O Form E
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan HCM, Công ty chúng tôi là A, cần nhập hàng từ một công ty TQ là B theo quy trình: * Nhà nhập khẩu VN: A * Người bán TQ: B * Nhà sản xuất TQ: C Hóa đơn, PL do bên A xuất. B/L tàu Shipper là A, Consignee & Notify là B C/O Form E: Muc 1 (exporter) là C; Mục 2 (Consignee) là B; Mục 7 ghi rõ “Third Party Invoicing” và thông tin của A; Mục 13 chọn “third party invoicing” Vui lòng cho chúng tôi hỏi là C/O và B/L như vậy có hợp lệ không? có được hưởng ưu đãi theo quy định không? Xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:Kính gửi Công ty Posco Daewoo VN,
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc vướng mắc C/O mẫu E. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Theo trình bày của Doanh nghiệp thì:
–  A là người nhập khẩu thì làm sao phát hành invoice, packing list?
– B là người bán sao lại đứng tên Consignee và Notify trên B/L?
Đề nghị Doanh nghiệp kiểm tra và thông tin lại (nếu cần) để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có cơ sở trả lời.Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *