Tạm nhập tái xuất

Tiêu đề:Tạm nhập tái xuất
Hỏi:Xin hỏi Doanh nghiệp chúng tôi chuẩn bị tạm nhập 1 lô hàng chất đánh bóng và tái xuất cho doanh nghiệp chế xuất thì cho hỏi thủ tục gồm những gì? Có nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT không? Trường hợp nộp thuế thì có được hoàn thuế không, thủ tục hoàn thuế như thế nào? Cần xin giấy phép tạm nhập tái xuất của Bộ Công Thương không? Kính mong Chi cục Hải Quan Tp.HCM phúc đáp sớm cho doanh nghiệp chúng tôi.
Chân thành cám ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1. Thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất được quy định tại Điều 82 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
2. Hàng hóa kinh doanh tạm nhập-tái xuất thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo điểm đ khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu 2016.
3. Hồ sơ miễn thuế đối với hàng kinh doanh tạm nhập-tái xuất được thực hiện theo quy định hiện hành. Người nộp thuế thực hiện theo các quy định tại điểm 3 mục III công văn 12166/BTC-TCHQ ngày 31/8/2016 của Bộ Tài chính.
4. Về chính sách quản lý: Mặt hàng chất đánh bóng kinh doanh tạm nhập-tái xuất không cần giấy phép của Bộ Công thương.
5. Đề nghị Doanh nghiệp liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *