Tạm nhập tái xuất xe tay lái nghịch về gia công và xuất khẩu qua nước thứ 3

Tiêu đề:Tạm nhập tái xuất xe tay lái nghịch về gia công và xuất khẩu qua nước thứ 3
Hỏi:Kính gởi Quý cơ quan, Công ty chúng tôi là DN chế xuất 100% Hiện nay trong tình hình sản xuất khó khăn, công ty chúng tôi dự định cùng với đối tác nước ngoài Nhập khẩu xe Ôtô tay lái nghịch (tay lái bên phải), đã qua sử dụng (chỉ nhập về Khu Chế Xuất và Gia công xuất khẩu – Tạm nhập tái xuất) về gia công chuyển đổi thành xe tay lái thuận (tay lái bên trái) để xuất qua nước thứ 3. Do chúng tôi là công ty nằm trong Khu Chế xuất và chỉ tạm nhập tái xuất sau khi đã gia công vậy kính mong Quý cơ quan Hải quan hướng dẫn thủ tục và các qui định liên quan cho trường hợp của Công ty chúng tôi Chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ trừ Quý cơ quan Xin chân thành cảm ơn Trân trọng kính chào
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau: 
Vấn đề công ty hỏi đã được quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP, ngày 20 tháng 11 năm 2013 Quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua , bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài,Căn cứ điểm 6, mục II,Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 187/2013 và Điều 11,Chương 3 Nghị định 187/2013 quy định :HÀNG HÓA CẤM NHẬP KHẨU gồm:” Phương tiện vận tải tay lái bên phải (kể cả dạng tháo rời và dạng đã được chuyển đổi tay lái trước khi nhập khẩu vào Việt Nam), trừ các loại phương tiện chuyên dùng có tay lái bên phải hoạt động trong phạm vi hẹp và không tham gia giao thông gồm: xe cần cẩu; máy đào kênh rãnh; xe quét đường, tưới đường; xe chở rác và chất thải sinh hoạt; xe thi công mặt đường; xe chở khách trong sân bay; xe nâng hàng trong kho, cảng; xe bơm bê tông; xe chỉ di chuyển trong sân golf, công viên”. Trường hợp Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp được quyền kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thì thực hiện theo quy định sau:
1. Tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu theo quy định của pháp luật; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, doanh nghiệp phải có giấy phép của Bộ Công Thương. Cục hải quan TP Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết và thực hiện, Trân trọng,  
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *