Tạm nhập tái xuất thuốc trị bệnh gửi cho tàu quốc tịch nước ngoài

Tiêu đề:Thủ tục tạm nhập tái xuất thuốc trị bệnh gửi cho tàu quốc tịch nước ngoài
Hỏi:Kính mong Cục Hải Quan TP.HCM hướng dẫn thủ tục tạm nhập tái xuất thuốc uống dùng cho thuyền viên tàu có quốc tịch nước ngoài đang neo đậu tại Cảng TP.HCM. Mặt hàng thuốc uống có phải xin giấy phép của cục quản lý dược không? Trân trọng cảm ơn và kính chào./.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:- Căn cứ Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 thì mặt hàng thuốc trị bệnh gửi cho tàu quốc tịch nước ngoài không phải xin giấy phép.
Thủ tục hải quan đối với hàng cung ứng cho tàu biển được quy định tại Điều 54 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.
Đề nghị Doanh nghiệp liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *