Tạm nhập tái xuất thuốc trị bệnh gửi cho tàu quốc tịch nước ngoài

Tiêu đề:Thủ tục tạm nhập tái xuất thuốc trị bệnh gửi cho tàu quốc tịch nước ngoài
Hỏi:Khách hàng của chúng tôi (là chủ tàu Singapore) muốn gửi Thuốc chữa bệnh cho tàu của họ đang trả hàng tại cảng Hồ Chí Minh. Vậy chúng tôi có thể áp dụng theo loại hình G12 – Tạm Nhập và G22 Tái xuất lô hàng Thuốc được không? Nếu không, thì cần tham khảo những văn bản pháp luật nào. Trân trọng cảm ơn và kính chào./.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Thủ tục hải quan đối với hàng cung ứng cho tàu biển được quy định tại Điều 52 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.
Đề nghị Doanh nghiệp liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
     
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *