Tạm Nhập – Tái Xuất máy móc thiết bị thực hiện dự án của nhà thầu nước ngoài

Tiêu đề:Thủ tục Tạm Nhập-Tái Xuất máy móc thiết bị thực hiện dự án của nhà thầu nước ngoài
Hỏi:Kính gửi: Cục Hải Quan Tp. Hồ Chí Minh Hiện tại Doanh nghiệp chúng tôi đang tiến hành làm thủ tục Tạm Nhập – Tái Xuất 1 lô hàng máy móc, thiết bị của nhà thầu nước ngoài đem qua Việt Nam để thực hiện thi công dự án cho nhà máy nhiệt điện Vĩnh tân 1 tại Bình Thuận. Hiện chúng tôi đang gặp vướng mắc về thủ tục Hải quan và thuế, nhờ quý Cục hỗ trợ tư vấn cho chúng tôi về những vấn đề sau: 1/ Thủ tục Hải quan cần những chứng từ gì? 2/ Thủ tục về thuế thì phải chịu những loại thuế nào? 3/ Nếu phải nộp thuế thì nộp vào tài khoản THU NGÂN SÁCH hay tài khoản TẠM THU? trân trọng kính chào!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1. Về thủ tục hải quan:
Trường hợp vướng mắc của doanh nghiệp được thực hiện theo khoản 1 Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định về thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công…tạm nhập-tái xuất.
2. Về chính sách thuế:
Thực hiện theo khoản 1 Điều 13 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định về các trường hợp miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập-tái xuất trong thời hạn nhất định.
Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu, thực hiện theo các quy định trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Quý Công ty biết, thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *