Tạm nhập tái xuất máy móc đã qua sử dụng

Tiêu đề:Máy móc đã qua sử dụng , thực hiện theo 18/2019/QĐ-TTg
Hỏi:Xin gửi lời chào đến Cục Hải quan TPHCM, lời chúc sức khỏe các anh chị Phòng giám sát Quản Lý. Chúng tôi Chi Nhánh Công ty TNHH Tiếp Vận Altus Việt Nam (MST:0100775434001): đang vướng về chính sách sắp thực hiện như sau. – Tại điều 1 khoản 2, điểm d , QUYẾT ĐỊNH 18/2019/QĐ-TTg, : Các hình thức tạm nhập, tái xuất khác …. (trừ trường hợp tạm nhập, tái xuất thực hiện các hợp đồng gia công; trường hợp nhập khẩu để sản xuất, thi công thực hiện các dự án đầu tư) Nhưng tại điều 1 khoản 2, điểm g có nội dung: Nhận chuyển giao từ đối tác nước ngoài sau khi hết hạn hợp đồng gia công, hợp đồng thuê mua tài chính; thay đổi mục đích sử dụng chuyển tiêu thụ nội địa sau khi hết hạn tạm nhập để thi công công trình hoặc tạm nhập theo hình thức thuê, mượn để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài. Em chưa hiểu rõ ý quy định tại điểm d và điểm g: mong anh chị tư vấn giải thích thêm cho em được thông suốt. Như vây (Tại điều 1 khoản 2, điểm g): DN MƯỢN MÁY MÓC THIẾT BỊ ĐỂ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIA CÔNG CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI THÌ CÓ THUỘC DIỆN KHÔNG PHẢI ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA QUYẾT ĐỊNH KHÔNG? Em xin cảm ơn và trân trọng kính chào.!
Trả lời:  Kính gửi: Chi Nhánh Công ty TNHH Tiếp Vận ALTUS Việt
  Ngày 21/5/2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc nhập khẩu máy móc đã qua sữ dụng, thực hiện theo Quyết định 18/2019/QĐ-TTg. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
  Theo quy định tai Điểm d, Khoản 2, Điều 1 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg: “Các hình thức tạm nhập, tái xuất khác ……. (trừ trường hợp tạm nhập, tái xuất thực hiện các hợp đồng gia công; trường hợp nhập khẩu để sản xuất, thi công thực hiện các dự án đầu tư)”. Điều này có nghĩa các trường hợp tạm nhập tái xuất thực hiện các hợp đồng gia công; trường hợp nhập khẩu để sản xuất, thi công thực hiện các dự án đầu tư vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này
Tại Điểm g, Khoản 2, Điều 1 Quyết định này quy định không áp dụng đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trong các trường hợp : “Nhận chuyển giao từ đối tác nước ngoài sau khi hết hạn hợp đồng gia công, hợp đồng thuê mua tài chính; thay đổi mục đích sử dụng chuyển tiêu thụ nội địa sau khi hết hạn tạm nhập để thi công công trình hoặc tạm nhập theo hình thức thuê, mượn để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài; chuyển giao giữa các doanh nghiệp thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài;”. Điều này có nghĩa sau khi hết hạn các hợp đồng gia công, hợp đồng thuê mua tài chính, hết hạn tạm nhập để thi công công trình…. Các trường hợp chuyển giao, thay đổi mục đích sử dụng chuyển tiêu thụ nội địa không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.
  Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *