Tạm nhập tái xuất máy ép rác làm thí nghiệm

Tiêu đề:Tạm nhập tái xuất máy ép rác làm thí nghiệm
Hỏi:Kính gởi quý chi cục Hải Quan cảng Cát Lái Hiện công ty chúng tôi có kế hoạch Tạm nhập tái xuất máy ép rác từ Nhật để làm thí nghiệm trong vòng 3 tháng, theo chỉ định của UBND tỉnh Cần Thơ. Vậy, thủ tục như thế nào ? điều kiện để tạm nhập tái xuất là gì ? Những chứng từ nào cần phải nộp Hải Quan ? Hợp đồng cần có những nội dung chính là gì ? Máy này có phải đi kiểm tra chuyên nghành không ? Cảm ơn sự trả lời sớm của quý Chi Cục.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1. Thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập-tái xuất để thử nghiệm được quy định tại Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.
2. Thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập-tái xuất để phục vụ công việc  trong thời hạn nhất định được quy định tại Điều 54 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.
Đề nghị công ty xác định mục đích của việc tạm nhập (thử nghiệm hay nghiên cứu khoa học hay nghiên cứu và phát triển sản phẩm) để áp dụng thủ tục hải quan phù hợp.
Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể/.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *