Tạm nhập tái xuất cọng thuốc lá

Tiêu đề:Tạm nhập tái xuất cọng thuốc lá
Hỏi:Công ty chúng tôi có lô hàng cọng thuốc lá tạm nhập qua kho ngoại quan ở hải phòng, sau đó tái xuất qua trung quốc theo đường móng cái. Hiện chúng tôi mở tờ khai tại cảng 3 hải phòng. Nhưng phía hải quan không đồng ý cho vào kho ngoại quan ở hải phòng. Chúng tôi đã cung cấp vận đơn gốc, phiếu đóng gói, kiểm dịch gốc, hợp đồng mua bán và hợp đồng thuê kho.Chúng tôi muốn hỏi hiện tại chúng tôi cần thêm thủ tục gì để thông suốt lô hàng.
Trả lời:Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1/ Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập- tái xuất:
– Thực hiện theo quy định tại Điều 82 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Cụ thể: “Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập-tái xuất thực hiện như đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Mục 5 Chương III Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.
– Địa điểm làm thủ tục hải quan:
Thủ tục hải quan tạm nhập hàng hoá được thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi lưu giữ hàng hóa tạm nhập;
– Hồ sơ hải quan tạm nhập:
Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Do mặt hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất là thuốc lá (thuộc diện có thuế tiêu thụ đặc biệt) nên công ty phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 05/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 quy định về hoạt động tạm nhập – tái xuất, tạm xuất- tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa, trong hồ sơ hải quan tạm nhập phải có:
– Hợp đồng mua bán hàng hóa nhập khẩu: 01 bản chụp;
– Đối với hàng hóa thuộc loại hình kinh doanh tạm nhập-tái xuất có điều kiện theo quy định của Chính phủ:
+ Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất do Bộ Công Thương cấp: 01 bản chụp;
+ Giấy phép tạm nhập, tái xuất do Bộ Công Thương cấp đối với mặt hàng theo quy định phải được Bộ Công Thương cấp phép: 01 bản chính.
Theo quy định trên, khi tạm nhập- tái xuất hàng hóa có điều kiện theo quy định của Chính phủ, trong “Hồ sơ hải quan tạm nhập” yêu cầu có cả 2 loại “Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất ” và ” Giấy phép tạm nhập, tái xuất” của Bộ Công thương. Do vậy, đề nghị bạn đọc liên hệ với cơ quan chức năng thuộc Bộ Công thương để làm thủ tục xin cấp phép theo quy định.
2/ Về cửa khẩu tạm nhập- tái xuất:
Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 82 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.
3/ Về địa điểm lưu giữ hàng hóa:
Thực hiện theo quy định tại khoản 5, Điều 82 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

         Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu Điều 83 Thông tư 38 quy định về “Quản lý, giám sát hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất”; Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 quy định về hoạt động tạm nhập – tái xuất, tạm xuất- tái nhập, chuyển cửa khẩu để biết thêm chi tiết.
Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Quý Công ty biết và đề nghị liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *