Tạm nhập máy móc mượn để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

Tiêu đề:Tạm nhập máy móc mượn để sản xuất hàng hóa xuất khẩu
Hỏi:Công ty chúng tôi là công ty 100% Nước Ngoại ( Nhật Bản ) Hoạt động sản xuất Túi khí ( airbag ) bảo hiểm cho xe ô tô . Nay công ty của chúng tôi có mượn một lô máy móc để phục vụ sản xuất. Mong quý cơ quan hướng dẫn cho công ty chúng tôi làm thủ tục nhập khẩu . – Có cần làm công văn xin tạm nhập không ( nếu có thì nộp ở bộ phận nào ) – Đăng ký tờ khai tại Chi Cục Hải quan nào – Thời hạn tạm nhập có giới hạn hay không – Có phải nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT không Trong thời gian chờ đợi quý cơ quan hướng dẫn . Công ty chúng tôi thành thật cảm ơn Trân trọng kính chào
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
1) Về thủ tục hải quan:
– Căn cứ Điều 12 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ;
– Căn cứ Điều 52 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm.
2) Về chính sách thuế:
– 2.1.Về thuế nhập khẩu: Hàng hoá tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu (nếu có).
– 2.2. Về thuế GTGT: Hàng hoá tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Chương I Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/203 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.
   Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *