Sửa số bill sau thông quan

Tiêu đề:Sửa số bill sau thông quan (hàng đã qua khu vực giám sát)
Hỏi:Kính gửi bộ phận giải đáp thủ tục hải quan, công ty chúng tôi có nhập 1 lô hàng với số bill đúng abc1811003, nhưng trong quá trình khai báo lại đánh nhâm abc1809003. (Chứng từ đính kèm số bill abc1811003). Sau khi lấy hàng về kho công ty chúng tôi phát hiện mình khai báo sai số bill. Vậy trong trường hợp này (doanh nghiệp sửa chữa tờ khai trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan) doanh nghiệp có sửa sau thông quan được không? Nếu được doanh nghiệp chúng tôi cần những chứng từ gì để hoàn tất thủ tục chỉnh sửa.
Kính Nhờ bộ phận giải đáp thắc mắc giải đáp giúp doanh nghiệp chúng tôi.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
Trân trọng
Trả lời:Kính gửi Quý Công ty
Liên quan đến nội dung Quý Công ty thắc mắc. Phòng Giám sát Quản lý – Cục Hải quan TP.HCM xin trả lời như sau:
– Việc khai sửa đổi bổ sung đối với hàng hóa đã được thông quan được qui định tại Điều 1, Khoản 9 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.Phòng Giám sát Quản lý trả lời để Quý Công ty được rõ.
Trân trọng./.
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *