Sửa đổi tờ khai xuất khẩu sau thông quan

Tiêu đề:Sửa đổi tờ khai xuất khẩu sau thông quan
Hỏi:Kính thưa quý hải quan. Tháng 08/2014 cty em có làm thủ tục hải quan cho lô hàng xuất với một số thông tin như sau: Mã phân loại kiểm tra (1), mã loại hình (b11) . Tờ khai thực hiện khai theo phần mềm vnaccs tại cảng ICD transimex ( CC HQ CK Cảng Sài Gòn KV IV) và được chấp nhận thông quan sau khi truyền tơ khai. Nhân viên giao nhận cty em đã đem tờ khai hải quan thanh lý trực tiếp tại hải quan giám sát mà không đem mở tại khu thủ tục. Sau thông quan 10 ngày cty em phát hiện trên tờ khai có sai sót ngày phát hành hóa đơn. Cty em đã làm công văn kính gửi chi cục hải quan nơi thực hiện tờ khai để được sửa ngày phát hành hóa đơn nhưng đã bị Cơ quan hải quan từ chối với lý do ” Tờ khai không được đóng dấu thông quan nên không sửa sau thông quan đươc”. Kính mong quý hải quan hướng dẫn để cty em có thể sửa đổi tơ khai sau thông quan với nội dung như trên được. Xin chân thành cảm ơn !
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Căn cứ điểm 1 công văn 5665/BTC-TCHQ ngày 29/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thông tư số 22/2014/TT-BTC:
“1. Về việc in tờ khai và xác nhận, đóng dấu trên tờ khai giấy:
a) Đối với tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu luồng xanh đã được quyết định thông quan, giải phóng hàng, người khai hải quan tự in tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (trừ thông tin chi tiết từng dòng hàng) trên hệ thống để xuất trình cho công chức bộ phận giám sát tại Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa xác nhận hàng qua khu vực giám sát, ký và đóng dấu công chức vào góc trên cùng bên phải của trang đầu tiên tờ khai.”
– Căn cứ công văn số 13249/BTC-TCHQ ngày 19/9/2014 của Bộ Tài chính về khai sửa chữa, bổ sung thông tin tờ khai phân luồng xanh trên hệ thống VNACCS:
“- Đối với trường hợp tờ khai được hệ thống phân luồng xanh nhưng chưa được thông quan nếu người khai hải quan phát hiện những nội dung sai sót nhưng không ảnh hưởng đến chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu thì thực hiện thông quan lô hàng và sẽ tiến hành việc khai sửa đổi, bổ sung sau thông quan;
– Đối với trường hợp khai sửa đổi chỉ tiêu thông tin liên quan đến thuế, người khai sử dụng các nghiệp vụ khai sửa đổi, bổ sung trên hệ thống không yêu cầu phải có văn bản đề nghị gửi cơ quan hải quan. Trường hợp khai sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu thông tin không liên quan đến thuế thì có văn bản đề nghị khai bổ sung theo mẫu số 01/KBS/2014 Phụ lục III Thông tư số 22/2014/TT-BTC.”
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *