Sửa, điều chỉnh tờ khai nhập khẩu VNACCS do sai đơn vị tiền tệ

Tiêu đề:Sửa, điều chỉnh tờ khai nhập khẩu VNACCS do sai đơn vị tiền tệ
Hỏi:Kính gửi Quý Hải quan, Cty chúng tôi có nhập khẩu lô hàng mà đúng ra đơn vị tiền tệ sử dụng là SGD, tuy nhiên, do sơ xuất nên chúng tôi đã khai báo nhầm là USD. Chúng tôi phát hiện sai sót này sau khi tờ khai đã được thông quan và chúng tôi đã lấy được hàng hóa về kho cty chúng tôi. Vậy, chúng tôi có được sửa đổi hay điều chỉnh lại tờ khai này để cho đúng với thực tế hay không? Nếu được, xin Quý Hải quan tư vấn và hướng dẫn chúng tôi phải thực hiện theo quy trình, thủ tục và thời hạn như thế nào? Rất mong nhận được sự tư vấn của Hải quan!
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Doanh nghiệp thực hiện việc sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan theo Điều 11 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14.02.2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
Trân trọng./.
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *