Sửa chữa, lắp đặt thiết bị máy móc trong khu chế xuất

Tiêu đề:Sửa chữa, lắp đặt thiết bị máy móc trong khu chế xuất có phải làm tờ khai hải quan ?
Hỏi:Kính gửi : Cục Hải Quan Tp. Hồ Chí Minh Công ty tôi sửa chữa lắp đặt thiết bị đường ống dẫn Gas ( khí đốt công nghiệp ) cho 1 công ty nằm trong khu chế xuất, công ty họ thuộc diện miễn thuế . Bên công ty họ yêu cầu chúng tôi xuất hóa đơn 0% . Vậy xin cho hỏi trong trường hợp này Công ty chúng tôi phải làm thủ tục gì để được xuất hóa đơn 0% ?
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 3, Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính thì:
– Đối với hàng hóa mua, bán giữa DNCX với doanh nghiệp nội địa: DNCX, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng quy định tại Điều 86 Thông tư này.Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu văn bản hướng dẫn và thực hiện hoặc liên hệ Chi cục Hải quan dự kiến làm thủ tục để được giải đáp.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *