Số tờ khai nhận về không đúng với thông báo ủy quyền nộp thuế

Tiêu đề:Số tờ khai nhận về không đúng với thông báo ủy quyền nộp thuế
Hỏi:Công ty em có ủy thác cho Công ty CP CPN Bưu điện EMS làm thủ tục Hải Quan đối với hàng hóa nhập khẩu Phi mậu dịch tại cửa khẩu. Khi có thông báo hàng về, em có xác nhận theo yêu cầu. Sau đó, em nhận được thông báo kiểm tra tờ khai và xác nhận đồng ý thuế. Tờ khai hải Quan bị sai, em đã báo lại để diều chỉnh. Sau đó, bên EMS có gửi lại số tờ khai, tờ ủy quyền nộp thuế theo số tờ khai đã đăng ký lại. Tất cả đều đúng và em đồng ý thuế. Sau khi nhận hàng, em đã nộp tiền đầy đủ nhưng lỗi do em không kiểm tra lại số tờ khai vì em nghĩ đúng như thông báo. Đến hôm nay, em phát hiện số tờ khai không đúng với thông báo cuả công ty EMS nên tờ khai theo thông báo bị treo nợ lệ phí hải quan trong khi em đã nộp đủ ( em nộp cho tờ khai có số tờ khai mới – không như thông báo ạ). Quý Cục hải Quan cho em hỏi, tờ khai bị treo nợ không có mà đã thay bằng tờ khai mới , vậy Công ty em có phải nộp lệ phí tờ khai đó không ạ?
Trả lời:Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Câu hỏi của Doanh nghiệp chưa rõ.
Tuy nhiên, liên quan đến nội dung nêu trên được qui định như sau:
Tại Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 “ Quy định về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh”:
“Điều 28.Thực hiện tra soát, điều chỉnh thông tin và xử lý sai sót bảo lãnh tiền thuế điện tử trong đối chiếu giữa các bên liên quan
1. Nguyên tắc xử lý sai sót:
Nguyên tắc xử lý thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Thông tư này.
2. Trách nhiệm của người nộp thuế:
Khi phát hiện thông tin bảo lãnh sai sót do ngân hàng phối hợp thu cấp, thì:
a) Đề nghị với cơ quan hải quan kiểm tra lại thông tin bảo lãnh do ngân hàng đã chuyển cho cơ quan hải quan;
b) Thông báo với ngân hàng nơi phát hành bảo lãnh về sai lệch thông tin bảo lãnh, đề nghị ngân hàng sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bảng kê thông tin bảo lãnh…”
Trường hợp của Công ty đề nghị liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn điều chỉnh./. 
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *