Số lượng thiếu trên tờ khai

Tiêu đề:Số lượng thiếu trên tờ khai
Hỏi:Kính gửi Chi Cục Hải Quan TPHCM Công ty chúng tôi xuất khẩu mặt hàng nông sản, khi giao hàng có bị bể rách bao, dẫn đến số lượng bị thiếu vài bao so với số lượng khai trên tờ khai hải quan. Do khách hàng nước ngoài không yêu cầu phải điều chỉnh tờ khai cho kịp tiến độ tàu chạy. Vậy công ty chúng tôi có nhất định phải điều chỉnh lại tờ khai hải quan theo số lượng thực xuất không. Vì mỗi lần điều chỉnh tờ khai phải mất vài ngày sẽ ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng cho khách hàng và khách hàng cũng dựa vào đó chậm thanh toán cho Công ty chúng tôi. Mong sớm nhận được hướng dẫn cụ thể từ phía Cơ quan Hải quan.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Trường hợp vướng mắc của Quý doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày  25/3/2015 của Bộ Tài Chính về khai bổ sung hồ sơ hải quan;
Đề nghị Công ty nghiên cứu văn bản trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể/.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *