Số lượng máy tính xách tay người nước ngoài được mang khi nhập cảnh

Tiêu đề:Số lượng máy tính xách tay người nước ngoài được đem theo khi nhập cảnh vào Việt Nam
Hỏi:Chào Cục hải quan TPHCM, Tôi ở công ty Pharmaniaga, tháng 1 vừa rồi tôi có qua malaysia công tác và đem theo một máy tính xách tay đã cũ của công ty để nâng cấp. Tôi đã gửi lại bên đó. Nay tôi muốn nhờ một người bên đó sang Việt Nam công tác và đem giùm về cho tôi. Điều tôi muốn hỏi là người này có được phép mang theo máy xách tay của họ, và máy của tôi, tức là 2 cái khi nhập cảnh vào Việt Nam không? Số lượng laptop tối đa một người có thể mang về Việt Nam mà không cần phải khai báo, đóng thuế là bao nhiêu? Cám ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính Phủ “Về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu  được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế” qui định như sau:
“Điều 3. Định mức hành lý của người nhập cảnh
Định mức hành lý được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng của người nhập cảnh như sau:
1. Rượu, đồ uống có cồn
a) Rượu từ 22 độ trở lên: 1,5 lít;
b) Rượu dưới 22 độ: 2,0 lít;
c) Đồ uống có cồn, bia: 3,0 lít
Đối với rượu, nếu người nhập cảnh mang nguyên chai, bình, lọ, can (sau đây viết tắt là chai) có dung tích lớn hơn dung tích quy định tại các Điểm a, b, c Khoản này nhưng dung tích vượt không quá 01 (một) lít thì được miễn thuế cả chai, nếu dung tích vượt quá 01 (một) lít thì phần vượt định mức phải nộp thuế theo quy định của pháp luật.
2. Thuốc lá
a) Thuốc lá điếu: 200 điếu;
b) Xì gà: 100 điếu;
c) Thuốc lá sợi: 500 gam
Đối với thuốc lá điếu, xì gà, người nhập cảnh chỉ được mang theo đúng định mức miễn thuế; nếu mang vượt định mức miễn thuế thì phần vượt phải được tạm gửi tại kho của Hải quan cửa khẩu và nhận lại trong thời hạn quy định tại Khoản 5 Điều 59 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.
3. Định mức quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này không áp dụng đối với người dưới 18 tuổi.
4. Đồ dùng cá nhân: số lượng, chủng loại phù hợp với mục đích chuyến đi.
5. Các vật phẩm khác ngoài danh mục hàng hóa quy định tại các Khoản 1, 2, và 4 Điều này (không nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện): Tổng trị giá không quá 10.000.000 (mười triệu) đồng Việt Nam.
6. Khách nhập cảnh thường xuyên theo quy định tại Khoản 5 Điều 58 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan không được hưởng định mức hành lý miễn thuế quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này cho từng lần nhập cảnh mà cứ 90 ngày được hưởng định mức hành lý miễn thuế 01 (một) lần.”
Hành lý các nhân mang theo khi nhập cảnh nếu vượt tiêu chuẩn định mức trên sẽ phải nộp thuế.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *