Sao y công chứng tờ khai hải quan

Tiêu đề:Sao y công chứng tờ khai hải quan
Hỏi:Kính chào Quý Cơ Quan, Xin cho biết cơ quan nào có thẩm quyền công chứng bảng sao y cho các tờ khai hải quan Chúng tôi có đến Phòng Công Chứng nhưng nơi này nói rằng chỉ công chứng các chứng từ có dấu mộc tròn đỏ trong khi tờ khai hải quan chỉ có mộc vuông. Mong nhận được thông tin từ Quý Cớ Quan Cám ơn Phan Thanh Sơn
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau: 
Ngày 21 tháng 08 năm 2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 10473/TCHQ-VNACCS hướng dẫn về việc sao y, cấp lại tờ khai VNACCS như sau:”Trường hợp người khai hải quan bị mất hay thất lạc tờ khai hải quan điện tử in có xác nhận của cơ quan Hải quan, nếu có nhu cầu sử dụng tờ khai hải quan điện tử in để thực hiện các thủ tục khác, người khai hải quan gửi văn bản đề nghị cấp lại tờ khai sao y đến Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai.
Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai tiến hành kiểm tra và chỉ cấp lại bản sao tờ khai hải quan điện tử in đối với những tờ khai đã được xác nhận đã qua khu vực giám sát hải quan trên Hệ thống e-Customs theo hướng dẫn sau:
– In 01 tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu từ Hệ xuống VNACCS hoặc Hệ thống e-Customs (trừ thông tin chi tiết từng dòng hàng);
– Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đóng dấu xác nhận “Tờ khai sao từ Hệ thống lần …” (theo mẫu dấu ban hành kèm theo công văn này), ghi ngày tháng năm xác nhận, ký tên, đóng dấu Chi cục lên trên trang đầu tiên của tờ khai in;
– Giao tờ khai in cho người khai hải quan và vào sổ việc cấp lại bản sao tờ khai để theo dõi và quản lý.”
Cục Hải quan TPHCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *