Sao lưu tờ khai hải quan

Tiêu đề:Sao lưu tờ khai hải quan
Hỏi:Chúng tôi muốn hỏi sau khi đã nhận hàng xong khi sao lưu hồ sơ HQ tại Cty nên lưu cả bộ tờ khai hoàn chỉnh hay chỉ cần lưu tờ khai HQ mặt trước. ( vì tờ khai nhánh có rất nhiều phụ lục ). Rất mong được hướng dẩn để co thể sao lưu hồ sơ được tốt hơn, khi có yêu cầu kiểm tra. Trân trọng kính chào
Trả lời:Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Căn cứ mục đ khoản 1 Điều 18 Luật Hải quan ban hành ngày 30/6/2014 quy định: Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan.
Theo đó, người khai hải quan có nghĩa vụ lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa đã được thông quan trong thời hạn 05 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán  và các chứng từ khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan trong thời hạn do pháp luật quy định;  xuất trình hồ sơ, cung cấp thông tin, chứng từ liên quan khi cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra theo quy định tại điều 32, 79 và 80 của Luật này.
Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý Công ty nghiên cứu quy định trên để thực hiện và liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu để được hướng dẫn cụ thể.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *