Sản PHẨM CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM BẰNG INOX

Tiêu đề:Sản PHẨM CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM BẰNG INOX
Hỏi:– Bên công ty em có nhập khẩu 1 lô hàng muỗng, nĩa, bình giữ nhiệt inox theo nghị định 15/2018/TT BYT thì phải thực hiện tự công bố sản phẩm nhưng ở thông tư 05/2018/TT BYT sản phẩm bằng inox ko thuộc nhóm dụng cụ chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng kim loại, vậy công ty em có phải thực hiện công bố hay không? xin cám ơn.
Trả lời:Ngày 03/8/2018, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của doanh nghiệp thông qua hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi về việc nhập khẩu mặt hàng muỗng, nĩa, bình giữ nhiệt bằng inox. Liên quan đến vấn đề doanh nghiệp hỏi, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
  Căn cứ danh mục thực phẩm, phụ gia thực thẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa XNK ban hành theo Thông tư 05/2018/TT-BYT ngày 05  tháng 04  năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế).
          Trường hợp hàng hóa là Đồ dùng nhà bếp hay Bộ đồ ăn, uống và các sản phẩm tương tự có HS theo phân nhóm 8007.00.92 bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc DANH MỤC nêu trên kèm Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ thì thực hiện thực hiện công bố chất lượng sản phẩm theo quy định tại Nghị định nêu trên.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *