Sai tên người nhập khẩu mà hàng hóa đã qua KVGS và mang về kho riêng của doanh nghiệp

Tiêu đề:Khai sai tên người nhập khẩu mà hàng hóa đã qua KVGS và mang về kho riêng của doanh nghiệp
Hỏi:Kính gửi Hải quan Tp.Hồ Chí Minh, công ty chúng tôi có một thắc mắc kính mong quý cơ quan giải đáp giúp chúng tôi: Chúng tôi có nhập khẩu một lô hàng nhập khẩu qua chuyển phát nhanh, nhưng khi thông quan và lấy hàng về kho công ty chúng tôi mới phát hiện bên dịch vụ đã khai sai tên người nhập khẩu, không phải tên công ty chúng tôi. Vậy quý cơ quan cho tôi hỏi trường hợp này chúng tôi phải giải quyết như thế nào vì theo thông tư 39 mới thì không hủy tờ khai được.
Kính mong quý cơ quan giải đáp. Tôi xin trận trọng cảm ơn.
Trả lời:Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 quy định về Khai bổ sung hồ sơ hải quan:
“1. Các trường hợp khai bổ sung
Trừ các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan không được khai bổ sung quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, người khai hải quan được khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan trong các trường hợp sau:
a) Khai bổ sung trong thông quan:
a.1) Người khai hải quan, người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ hải quan trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng tờ khai hải quan cho người khai hải quan;
a.2) Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng nhưng trước khi thông quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật;
a.3) Người khai hải quan, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung hồ sơ hải quan theo yêu cầu của cơ quan hải quan khi cơ quan hải quan phát hiện sai sót, không phù hợp giữa thực tế hàng hóa, hồ sơ hải quan với thông tin khai báo trong quá trình kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
b) Khai bổ sung sau khi hàng hóa đã được thông quan:
Trừ nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, thực vật, an toàn thực phẩm, người khai hải quan thực hiện khai bổ sung sau thông quan trong các trường hợp sau:
b.1) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;
b.2) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật”.Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để ông Nguyễn Đức Duy được biết./.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *