Sai lệnh định mức thành phẩm gia công từ nước ngoài

Tiêu đề:Sai lệnh định mức thành phẩm gia công từ nước ngoài
Hỏi:Xin chào các anh chị ban tư vấn. Công ty em đang làm một hợp đồng đặt gia công ở nước ngoài (gia công ngược) Tên nguyên liệu xuất gia công đi nước ngoài: vụn, vảy đồng Tên thành phẩm nhập về VN: thanh đồng thau (brass rods) Định mức hao hụt: 1:0.9 Số kgs nguyên liệu: 15.000 kgs Số kgs thành phầm (đúng theo định mức) 13.500 kgs số kgs thành phẩm thực tế trả về: 13.3396 kgs (1: 0.8893) Trong hợp đồng có quy định: Chấp nhận độ ẩm và tạp chất 5%, nếu vượt quá 5% sẽ giảm đi lệ thành phẩm trả về theo thực tế % độ ẩm và tạp chất tăng lên. Như vậy, cho tôi hỏi với trường hợp này, bên gia công nước ngoài sẽ làm chứng nhận độ ẩm và tạp chất vượt quá 5% là được, hay có yêu cầu nào khác?, HQ có chấp nhận trường hợp này hay phải làm các thủ tục nào khác? Mong được tư vấn, hỗ trợ giúp. Trân trọng cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Trường hợp hàng hoá đặt gia công ở nước ngoài như Quý Công ty hỏi, đề nghị Quý Công ty căn cứ tại Điều 67 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, lưu ý Quý Công ty:”Việc xác định lượng nguyên liệu, vật tư đã xuất khẩu từ Việt Nam cấu thành trong sản phẩm gia công nhập khẩu do người khai hải quan tự xác định căn cứ định mức sản xuất sản phẩm gia công nhập khẩu.”Cục Hải quan TPHCM trả lời để Quý Công ty biết, thực hiện.Trân trọng. 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *